2021 m. spalio 1-2 dienomis Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga (#VBOS) dalyvavo forume “Nida – 2021”.
FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Prisidėti prie kultūros politikos įgyvendinimo, apjungti visų kultūros sričių ir siekti kultūros paslaugų teikimo tolygumo regionuose kartu dalyvaujant su vietos bendruomenėmis ir seniūnaičiais;
2. Skatinti vietos bendruomenių ir seniūnaičių kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas kūrybai, dalyvavimui ir pasirodymui.
3. Atskleisti forumo erdvėje aktualijas ir lūkesčius, žvelgiant per kultūros regioninės politikos prizmę, kartu su vietos bendruomenine veikla. Žengti žingsnį link aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumo ir žinomumo visoje Lietuvoje;
4. Apjungti žinias ir pasidalinti gerąja praktika, skatinant dalyvavimą įvairioje kūrybinėje veikloje, ugdant kultūrines kompetencijas, pilietiškumą ir bendruomeniškumą, savo tapatumą kuriančių vietos bendruomenių.
VBOS džiaugiasi, kad tokie forumai organizuojami ir juose dalyvauja LR ministerijos ir visos Lietuvos bendruomenės. Iki kito susitikimo kitais metais!