TIKSLAI, MISIJA, VIZIJA

Tikslai

  1. Atstovauti ir ginti VBOS narių interesus bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, nacionaliniais nevyriausybinių organizacijų tinklais;
  2. Skatinti gyventojus bei įmones ir organizacijas, įsikūrusias Vilniaus miesto savivaldybėje, aktyviai dalyvauti Vilniaus bendruomeninių organizacijų kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, aktyviai dalyvauti VBOS vykdomose socialiniuose, tvarkos palaikymo bei kultūriniuose projektuose;
  3. Formuoti gerą bendruomeninę aplinką – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerantišką ir kt., atlikti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir kitus šviesuolius, kultūros bei visuomenės veikėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus bei narius;
  4. Telkti VBOS narius tinkamiausių sprendimų socialiniai, kultūrinei ir ekonominei gerovei kelti.
target, icon, business-2579315.jpg

Vizija

Pagalba Vilniaus miesto Bendruomeninėms organizacijoms ir  savo nariams teikiant švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją, atstovaujant savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

Misija

Telkti, koordinuoti ir atstovauti Vilniaus vietos bendruomenių organizacijas, didinti jų kompetencijas, lyderystę ir vaidmenį savivaldoje.