Džiaugiamės labai už pirmąsias Vilniaus bendruomenines organizacijas, gavusias finansavimą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“!
Linkime sėkmės dar laukiančioms!!!