Gerbiami bendruomenių pirmininkai,
prašome kiekvienos Vilniaus m. BO pateikti iki š.m. birželio 28d. ne daugiau nei 3 atstovus į vertinimo komisijas vadovaujantis VBOT taisyklėmis.
Kviečiame deleguoti savo bendruomenės atstovus į paraiškų pagal SADM priemonę vertinimo komisijas: Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – VBOT) nustato taisykles, kuriomis vadovaujantis yra organizuojama Bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) atstovų atranka į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje paraiškų vertinimo komisijas (toliau – vertinimo komisijos).
Atkreipiame Jūsų dėmesį::
2.1. Atstovai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
2.1.1. turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą;
2.1.2. bendruomeninėje veikloje dalyvauti ne mažiau nei vienerius metus (šis kriterijus netaikomas BO, kurių registracijos data yra ankstesnė nei vieneri metai);
2.1.3. rekomenduojama BO renkant atstovą atkreipti dėmesį kandidato patirtį vykdant BO projektus.
2.2. teikiamas BO atstovas privalo nurodyti kurioje seniūnijoje negali dalyvauti vertinimų komisijoje dėl 3.3. punkte aptartų priežasčių.
2.3. BO elektroniniu paštu botvilnius@gmail.com pateikia atstovų identifikacinius ir kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris bei informaciją dėl negalėjimo dalyvauti konkrečios seniūnijos vertinimo komisijoje.
Maloniai Jūsų prašome siunčiamo el laiško temoje nurodyti “Atstovai į vertinimo komisijas”
Kilus klausimams ar norint pasitarti skambinkite
Tel. Nr. 865253531 Eleonora Kasperūnienė
tel. Nr. 865909695 Renata Gelažauskienė