Iki 2021 m. gruodžio 15 d. Vilniaus BO ir kiti gavę finansavimą privalo pateikti ataskaitas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.